SBU drivs sedan 2004 av oss, Torsten och Bitte Kai-Larsen. Vi är ett litet företag, med ett stort kontaktnät och många omsorgsfullt valda samarbetspartners. Det gör att vi kan plocka in den bästa kompetensen för varje enskilt uppdrag.

Gemensamt för alla som jobbar för och med SBU är att vi drivs av engagemang, inlevelse och lust. Tillsammans hittar vi nyttan och mervärden för alla berörda parter; beställare, deras kunder och för samhället. Det tror vi är en förutsättning för lyckade projekt!

Det här är vi

 

Bitte Kai-Larsen

När du ringer till SBU är det troligast mig du först får tala med. Jag sköter kontakten med våra kunder och gör alla informationsutskick. Jag har tidigare arbetat i bland annat bygg- och fastighetsbranchen. Boendemiljöer är ett stort intresse, mitt arbete är därför också delvis min hobby.

 

Torsten Kai-Larsen

Jag driver och utvecklar men framför allt så brinner jag för SBU:s verksamhet. Målet är att utveckla och hitta mervärden för våra kunder och andra som berörs av projekten, i vissa fall ett helt område eller en kommun. Vid ett bostadsbygge i Karlskrona märkte vi till exempel att det fanns underlag för att bygga ett dagis också som i sig gjorde området mer attraktivt. Sådant är väldigt kul!