Färdigställt 1992.
Exempel på ett enskilt villaprojekt. Nacka.