Färdigställt 2008.
Planering av område från råmark till färdiga villatomter, tre bostadsrättsföreningar och ett dagis.
32 villor.
3 bostadsrättsföreningar med totalt 30 lägenheter.
1 dagis.