roh-Kilströmskajen-07På bästa läge när vatten och Karlskronas centrum, planeras två flerbostadshus i bostadsrättsform. Totalt 44 lägenheter i varierande storlek men också bokaler och en restaurang mot Saltö Sund. Genom projektet utvecklas också de närliggande offentliga miljöerna med ett nytt torg, ett kajstråk och en småbåtshamn. Wingårdhs arkitekter har tagit hänsyn till Karlkronas marina historia och stadens siluetter. Byggnationen uppförs i trä.

Beräknad byggstart 2017 med inflyttning under våren 2019