roh-Kilströmskajen-07På bästa läge och Karlskronas centrum, planeras tre flerbostadshus i bostadsrättsform. Totalt 44 lägenheter i varierande storlek men också bokaler och en restaurang mot Saltö Sund. Genom projektet utvecklas också de närliggande offentliga miljöerna med ett nytt torg, ett kajstråk och en småbåtshamn. Wingårdhs arkitekter har tagit hänsyn till Karlkronas marina historia och stadens siluetter. Byggnationen uppförs i trä.

Byggstart hösten 2018 med inflyttning våren 2020