Mitt Lycksele illustration 140331i centrala Lycksele äger kommunen en obebyggd fastighet. Önskan och behovet  av ett köpcentrum har sedan länge funnits hos Lyckseleborna. Lycksele är en kommun på frammarsch med en stor turisttillströmning året runt.

Tillsammans med Nybergs fastigheter och i samarbete Lycksele kommun har vi påbörjat en förstudie av möjligheterna och förutsättningarna att möjliggöra detta bygge. Tanken är att det inte bara ska bli en galleria utan också bostadsrätter och parkeringshus.

Förslaget är framtaget av Elinder Sten.