InfartEfter önskemål från pensionärsorganisationen och kommunen, planerar vi ett 30-tal atriumhus och ett punkthus i parkområdet där Villa Fehr ligger. Ambitionen är att i möjligaste mån bevara så mycket som möjligt av den unika parkmiljön från 1800-talet.

 

 

Förslaget är framtaget av Wingårdhs