ALDRIG FIXA IDÉER
Utgångspunkten för oss är slutanvändaren, dvs att uppnå rätt kvalité.
Alltför ofta ser vi projekt som styrs av fixa idéer. Att det blir uppmärksammat i internationella arkitekttidningar, som ett föredöme ur ett ekologiskt perspektiv mm, är inte en måttstock att projektet är lyckat. För oss är det lyckat om man känner glädje av miljön och gör en bra affär.

En bra kompass är att fråga sig själv:
Vill jag leva här?
Miljön måste ge lust och vara trevlig, snarare än en korrekt design.

Gör jag i så fall en vinst den dagen jag säljer?
Det ekonomiska perspektivet för slutanvändaren är avgörande. Det ger inte endast en ekonomisk trygghet vid köpet, det ger även grunden till att av fri vilja bor kvar. Vinsten vid försäljning, ger ekonomiskt utrymme att kunna flytta, om man vill.

INTERGRERING OCH DELAKTIGHET FRÅN START

Vi utgår alltid från platsen. Sedan engagerar vi den bästa och lämpligaste kompetensen med hänsyn till varje projekt. Det är en möjlighet vi har som liten organisation med ett bra nätverk med många samarbetspartners. Därför kan vi projektera och bygga allt från egnahem, hyresrätter och bostadsrätter till gallerior, dagis och kontor. Delaktighet är nyckeln till lyckade projekt. Därför samlar vi alla som har betydelse för slutresultatet i ett tidigt skede; Hus- eller lägenhetsspekulanter, grannar i omgivningen, arkitekter, konstnärer, konstruktörer, byggare, medier och politiker. Delaktighet från start av de som påverkar bygget, ger bäst resultat.

För att uppnå de kvalitéer, som vi inte visste fanns, måste de konstnärliga ambitionerna ges stort utrymme, tillsammans med de ekonomiska ramarna projektet har. Vi har därför bara råd att samarbeta med de bästa arkitekterna. Att många av projekten därför uppmärksammas för dess konstnärliga kvalitéer är givetvis roligt, men inte ett mål.

FASTIGHETSUTVECKLING BOSTADSRÄTTFÖRENINGAR 

Kan föreningen utveckla sin fastighet? Det handlar inte bara om att bygga till, varför inte bygga på? Vi söker spännande innovation lösningar med engagemang och omtanke. Att finna nyttan och mervärde för alla berörda parter är en förutsättning för att lyckas.

FINANSIERING ÄR BASEN FÖR PROJEKTET 

Alla våra projekt ser vi också till att finansiera och alltid tillsammans med en bank. Vi får då en extra kvalitetssäkring att projektet har goda ekonomiska marginaler. Det omfattar, förutom finansiering av byggprocessen och placering av lån när det står klart, finansieringslösningar för slutanvändarna. De senaste fem åren har vi finansierat mellan 0,5 till 1,3 miljarder, per år.

Med mer än 20 års erfarenhet och alla uppdrag är unika.

Kontakta oss så berättar vi mer!