VÄLKOMMEN TILL SBU AB, vi har blivit fler..

I februari 2019 bildade vi tillsammans med JSB och Wingårdhs ett gemensamt bolag, SBU FRAMTID med en agenda att bygga kostnadseffektiva bostäder med utmärkande arkitektonisk gestaltning i trä. I ett gemensamt bolag kan vi skapa kontinuitet för att ta med oss erfarenhet in i nästa projekt.

Nu arbetar vi med att ta fram vår nya hemsida SBU FRAMTID, den kommer att bli klar under hösten 2019.