VÄLKOMMEN TILL SBU AB, vi har blivit fler..

Under våren 2019 bildade vi tillsammans med JSB och Wingårdhs ett gemensamt bolag, SBU FRAMTID med en agenda att bygga kostnadseffektiva bostäder med utmärkande arkitektonisk gestaltning i trä. I ett gemensamt bolag kan vi skapa kontinuitet för att ta med oss erfarenhet in i nästa projekt.

Håll utkik efter vår nya hemsida SBU FRAMTID som beräknas att vara klar under vecka 50.