VÄLKOMMEN TILL SBU AB

Med inriktning på fastighetsutveckling och nyproduktion

I februari 2019 bildade vi tillsammans med JSB och Wingårdhs ett gemensamt bolag, SBU Framtid med en agenda att bygga kostnadseffektiva bostäder med utmärkande arkitektonisk gestaltning. I ett gemensamt bolag kan vi skapa kontinuitet för att ta med oss erfarenhet in i nästa projekt.

Nu arbetar vi med att ta fram en ny hemsida för uppdatering av pågående och kommande projekt, förväntas vara klar under våren 2019.